loader

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา บุกตลาดจีน online อย่างไรให้ได้ผลครั้งที่ 1
ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดนมีตัวแทนจาก Baidu Thailand, Paysbuy และ Ksher มาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดจีน