loader

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
ช่วยทำให้เว็บไซต์โรงแรมของคุณติดอันดับ การค้นหา ลำดับต้น ๆ ของเครื่องมือค้นหาอย่าง Google , Bing
ช่วยสร้างชื่อในหน้าแรกของเว็บไซต์ คำอธิบายเนื้อหา หัวเรื่องในหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์โรงแรม เพื่อให้เกิดการค้นหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
มีการลำดับเนื้อหาเว็บไซต์ที่ช่วยให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เข้าถึงเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว
เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาด้วยการติดแทคที่รูปภาพ
เว็บไซต์โรงแรมจะได้รับการส่งเสริมไปในทางที่ถูกต้อง
วิเคราะห์ข้อมูล และ พฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ เช่น จำนวนผู้เข้าชม สัญชาติ คีย์เวิร์ด หน้าที่เข้าชมบ่อย ระยะเวลาการเข้าชม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด